Obdobie po pôrode predstavuje pre ženu veľkú fyzickú, ale tiež psychickú záťaž. Okrem prípravy na novorodeniatko by sme preto nemali zabúdať na našu dušu, ktorá prejde v popôrodnom období neľahkou skúškou. Kedy by sme mali spozornieť a čo znamená baby blues či popôrodná depresia? 

Čo spúšťa popôrodnú depresiu?

Chorá tehotná žena v posteli

Duševná nepohoda a veľké zmeny v živote matky majú za následok vznik duševných ochorení, ktoré trápia ženy po celom svete. Podľa psychiatra Jozefa Dragašeka sa jedná o kombináciu telesných a emocionálnych faktorov.

 „Po pôrode nastane významný pokles hormónov estrogénu a progesterónu a to môže viesť k neurochemickým zmenám v mozgu, ktoré sa prejavujú zmenami nálady,“ vysvetľuje Dragášek v publikácii  Depresia.

Okrem hormónov privoláva popôrodnú depresiu tiež únava, štítna žľaza, zmena v myslení či pokles nálady a predchádzajúce duševné ochorenie. Ak ste pred tehotenstvom nejakým prešli, určite o tom informujte svojho gynekológa.

Spúšťačom depresie môžu byť tiež poruchy nálady v rodine, stresujúce udalosti či zdravotné ťažkosti, ktoré lekári objavili pri vyvíjajúcom sa dieťati. Popôrodnú depresiu môžu vyvolať tiež problémy s dojčením alebo vzťahové konflikty s partnerom či rodinou. V neposlednom rade stoja sa popôrodnou depresiou finančné problémy.

Duševné poruchy v popôrodnom období

Povedzte nie depresii

Popôrodná depresia  je jednou z troch duševných porúch, ktoré sa objavujú v popôrodnom období. V medicínskej literatúre sa objavujú tri druhy, respektíve štádia popôrodnej depresie.

“K najčastejším duševným poruchám patrí prechodná popôrodná skleslosť, nazývaná aj baby blues, popôrodná depresia a laktačná psychóza,” vysvetlila MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode.

Baby blues

Ázijská matka drží kričiaceho novorodenca

Popôrodné depresie nazývané  baby blues či popôrodná skleslosť je prvotná forma nepríjemných pocitov, ktoré odznievajú do 10 až 15 dní po pôrode. Tento typ duševného ochorenia sprevádza podľa odborníkov až 80 % rodičiek.

“Príznaky sa objavujú v prvých dňoch po pôrode a kulminujú medzi 3. a 5. dňom. Majú prechodný a menlivý charakter. Dominuje podráždenosť, lakrimozita, vyčerpanosť, rýchle zmeny nálad a prítomné sú aj poruchy spánku,” vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode pričom dodáva, že tieto príznaky sú prítomné najmä u prvorodičiek.

Aj keď sú príznaky baby bluse či popôrodnej skleslosti mierne, v žiadnom prípade ich nepodceňujte. “Potrebné je si uvedomiť, že pri nepriaznivom priebehu je vysoké riziko prechodu do popôrodnej depresie,” vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD.

Ženy môžu byť pri baby blues plačlivé, precitlivené, môžu prežívať úzkosti a napätie. “Matky majú často pocit, že k dieťaťu necítia to, čo by mali cítiť, alebo že nemajú dostatok síl na starostlivosť o dieťa. Príčinou je prechodná neurotransmiterová dysfunkcia v súvislosti s fyziologickými hormonálnymi zmenami po pôrode,” hovoria odborníci v článku Psychické problémy dojčiacich žien. 

Ak sa stav u ženy nezlepší ani po dvoch týždňoch, mala by vyhľadať lekársku pomoc a podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu. Intenzívne by mali mamičky spolupracovať s rodinou a manželom, ktorí ju podporujú a pomôžu jej so starostlivosťou bábätko.

Čo je to popôrodná depresia?

Detailný záber na trup mladej depresívnej tehotnej modelky ležiacej na posteli. Tvár skrytá pod vankúšom. Budúca matka v druhom trimestri so zlou náladou. Negatívne ľudské emócie

Mnohé ženy zaujíma ako sa prejavuje popôrodná depresia, ktorá má vážnejšie črty ako baby blues a objavuje sa u takmer 20 % rodičiek. Popôrodná depresia veľmi často nadväzuje na predchádzajúce psychické problémy, ktorými žena trpela už v tehotenstve.

“Popôrodná depresia sa najčastejšie vyskytuje v šiestom týždni a medzi 2. a 3 mesiacom po pôrode. Porucha vyžaduje komplexnú liečbu, ktorá zahŕňa režimové opatrenia, psychoterapiu a v niektorých prípadoch aj farmakoterapiu,” hovoria lekári v článku Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období

Aj keď sú znaky popôrodnej depresie veľmi podobné s baby blues, symptómy sú viditeľnejšie a okrem plačlivosti a úzkostí sa objavuje strach zo samoty, smutná nálada, nechuť do jedla, pokles energie alebo nadmerná únava.

Že máte dočinenie s popôrodnou depresiou prezradí tiež pocit neistoty, nespavosť, depresívna nálada ale hlavne výčitky, že nie ste schopná postarať sa o dieťa. Ženy trpiace popôrodnou depresiou majú veľké obavy o budúcnosť a strácajú záujmy, ktoré ich v minulosti tešili.

“Sociálne sa izoluje, vyhýba sa kontaktom. Schopnosť o dieťa reálne klesá. Zriedkavejšie sa príznaky vyvíjajú do psychotickej depresie s bludmi. Depresívne bludy sú rizikom pre sudíciu ženy – zabitie dieťaťa pre obavy, aby večne netrpelo, nebolo nešťastné, chudobné, choré a následne sa žena pokúsi o samovraždu,” opisujú odborníci príznaky popôrodnej depresie v článku Psychické problémy dojčiacich žien 

Podľa lekárky Izákovej v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode pretráva popôrodná depresia u 25 až 50 % žien dlhšie ako 7 mesiacov. Často vedie k prerušeniu dojčenia, narúša vzťah matky-dieťa a súčasne partnerský vzťah.

Čoraz častejšie sa hovorí tiež o popôrodnej depresii u mužov, ktorou podľa odborníkov trpí približne 10 % mužov v období od tehotenstva ženy až po prvý rok bábätka.

Popôrodná psychóza

Prstové umenie rodiny počas hádky. Pojem dieťa zostalo s otcom, matka odišla von. Dieťa plače.

Najmenej vyskytujúca býva popôrodná psychóza, ktorá je zaznamenaná len u asi 0,1–0,2% rodičiek. Popôrodná psychóza sa objavuje krátko po pôrode, alebo naopak neskôr po pôrode, čo sa v minulosti zvyklo v minulosti označovať ako laktačná psychóza.

“V klinickom obraze skorých popôrodných psychóz dominuje amentne-delirantný syndróm. Prítomné bývajú sluchové a zrakové halucinácie, paranoidné bludy, zmätenosť, bezradnosť, úzkosť, emočná labilita a vyskytnúť sa môžu aj katatonické príznaky,” vysvetlila  MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode

Popôrodná psychóza sa väčšinou objaví aj pri ďalšom pôrode, preto by sme mali byť veľmi opatrný, ak sa má žene narodiť dalšie bábätko. Lekári upozorňujú, že laktačná psychóza sa môže zo začiatku podobať na baby blues, avšak premena ženy býva na rozdiel od popôrodnej skleslosti veľmi výrazná.

“ Za niekoľko hodín nastávajú ťažké poruchu, matka je napríklad presvedčená, že jej chce partner ublížiť, alebo že chce zabiť ich spoločné dieťa. Rodička počuje a vidí veci, ktoré sú beznádejné do ďalšieho života,” hovorí psychiater antonín Šebela v článku Popôrodný blues

Ako na vyšetrenie popôrodnej depresie?

Matka utešuje svoju dcéru z depresie

Ak sa u vás objavujú vyššie uvedené príznaky, určite by ste mali navštíviť lekára, ktorý vám urobí diagnostiku. Tej sa môžete podrobiť aj u psychiatra, u ktorých je však veľmi ťažké dostať termín.

Na detekovanie popôrodnej depresie sa využíva skríningový nástroj Edinburgská škála popôrodnej depresie, ktorá je rýchla a vykonať vám ju môže aj iný lekársky personál.

“Na základe získaného skóre sa rizikovým rodičkám následne odporučí psychiatrické vyšetrenie, pri ktorom sa stanoví diagnóza a vypracuje liečebný plán,”  vysvetľuje MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode

Popôrodná depresia pomoc

Mladá žena v modrom svetri sa prechádza v jesennom parku

Popôrodná depresia nepatrí k trvalým ochoreniam a pri správnej liečbe sa dá veľmi pekne odstrániť. “Terapia musí byť komplexná, zahŕňa režimové opatrenia, psychoterapiu a v indikovaných prípadoch aj farmakoterapiu. Aj keď je farmakoterapia v období tehotenstva a laktácie problematická, nie je nemožná,” hovorí MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. v článku Duševné zdravie počas tehotenstva a po pôrode

Práve udržanie laktácie je pre mnohé ženy dôležité, pretože zlyhanie v tejto oblasti by im symptómy popôrodnej depresie mohli prehĺbiť. Podla lekárky Izákovej je veľmi dôležitou podmienkou spolupráca zo strany matky. 

Terapeuti ale aj lekári odporúčajú pri baby blues alebo popôrodnej depresie dodržiavať zásady, ktoré pomáhajú s ochorením bojovať. K najviac preferovaným patrí:

 • Dôverujte svojmu lekárovi a snažte sa držať pravidiel, ktoré vám odporúča.
 • Udržujte kontakt s blízkymi ľuďmi, ktorých prítomnosť vám v minulosti robila dobre.
 • Náročné povinnosti si rozlošte na viac dní a nechajte si s nimi pomôcť.
 • Pripomínajte si, že je to prechodný stav, ktorý pominie a čoskoro sa vrátite do normálu, kedy bude vykonávať veci ako pred ochorením.
 • Venujte sa príjemným aktivitám, ktoré vám robia a robili radosť
 • Ak sa objavia čo i len náznaky na samovraždu povedzte o nich svojmu lekárovi alebo blížnym. Musíte si uvedomiť, že za tieto myšlienky, nebudete nikým súdená, lebo patria k ochoreniu.
 • Náročné témy a rozhodovania odsunte na obdobie, kedy budete zdravá.
 • Ak sa cítiti v nejaký deň horšie a nepríjemne, nemusíte sa snažiť za každú cenu smútok potláčať. Pri popôrodnej depresii je takáta nálada bežná, nemusíte sa za ňu trestať.
 • Doprajte si viac spánku, avšak pozor nepodliehajte myšlienkam, že depresiu prespíte a keď sa zobudíte bude to lepšie.
 • Obrňte sa trpezlivosťou. Mnohé pacientky očakávajú zázračné lieky, alebo terapie, ktoré liečia ochorenie za jeden deň. Čím viac budete trpezlivejsia, tým skôr sa ochorenia zbavíte. 
 • Skúste sa skontaktovať s inými matkami, ktoré ochorením prešli a teraz sa majú lepšie.
 • Absolvujte často prechádzky na čerstvom vzduchu.
 • Vždy keď sa objaví slnečný deň, snažte sa ho stráviť najmä vonku.
 • Ak sa u vás objavuje nechuť do jedla, snažte sa brať stravu len ako povinnosť, rozdelenú do 5 menších jedál. Neskôr sa chuť vráti.

Počas popôrodnej depresii je úplne bežné, že mamičky sú precitlivené a často plačú. Nesnažte sa plač a emócie potláčať, kľudne sa im poddajte a odstráňte z tela všetky nepríjemné emócie.

spokojná žena si číta knihu a popíja kávu

“Nepokúšajte sa depresiu prespať. Nedôverujte svojim pesimistickým myšlienkam. Neverte ľuďom, ktorí vás nabádajú, aby ste sa vzchopili. Necestujte na dovolenku. Nečakajte od liečby zázraky za niekoľko dní. Neukončite predčasne liečbu, aj keď sa už budete cítiť dobre,”  odporúča na záver hlavná sestra  Mgr. Magdaléna Kureková V praktických radách pre pacientov. 

Popôrodná depresia príbehy iných žien

Unavená matka je smutná blízko spiaceho dieťaťa

Mnohé mamičky pri popôrodnej depresii navštevujú internetové fóra či diskusie a snažia sa čítať príbehy iných mamičiek. Aj keď pocit, že v tomto problémy nie ste sama môže pomôcť, pozor by ste si mali dávať na anonymné diskusie, ktoré vám môžu viac uškodiť ako pomôcť.

Musíte si uvedomiť, že každá žena je iná a kým jedna musí pri popôrodnej depresii stráviť mesiac v nemocnici, iná si s ochorením poradí aj bez hospitalizácie. Nepríjemné myšlienky vám pri popôrodnej depresii môžu skôr uškodiť ako pomôcť.