Preeklampsia postihuje okolo 8 % všetkých tehotných žien a patrí k nepríjemných komplikáciám počas tehotenstva. Pri preeklampsii majú budúce mamičky zvýšený tlak, ktorý sa objavuje v 20. týždni tehotenstva a väčšinou preeklampsia po pôrode do 42 dňoch odznieva. Ako prebieha liečba preeklampsie a čo je to hellp syndrom? 

Čo je to preeklampsia?

Lekár kontroluje krvný tlak pacientky v nemocnici

“Hlavným prejavom preeklampsie je zvýšený krvný tlak matky spojený s únikom bielkovín do moču,” vysvetľujú odborníci v publikácii Sprievodca tehotenstvom.

Podľa nich preeklampsia v tehotenstve priamo súvisí s činnosťou placenty, ktorá nie je dostatočne zásobená krvou, čo znamená, že dieťa nie je dostatočne zásobené kyslíkom a živinami. 

Pri preeklampsii sú tepny vyživujúce maternicu nedostatočne rozšírené a nepoddajné, pričom pri normálnom tehotenstve sa cievy rozširujú až 10 násobne, čo zabezpečuje správny prísun živín pre dieťa.

Preeklampsia môže byť podľa doby nástupu včasná, objavuje sa pred 34. týždňom tehotenstva, stredná prichádzajúca od 34. do 37. týždňa tehotenstva a neskorá, ktorá sa objavuje po 37. týždni tehotenstva.  

Príčiny vzniku preeklampsie

pár čakajúci na pôrod

Najčastejšou príčinou vzniku preeklampsie je abnormálne fungovanie skupiny buniek, ktoré zapríčiňujú, že cievy nie sú zmenené a pripravené na fungovanie v tehotenstve.

Podľa vedeckých štúdií celý problém preeklampsie dokresluje tiež genetika, imunológia, ale tiež rasová a výživová teória. 

Aj keď sú príčiny známe, chýba skorá diagnostika, ktorá by pripravila rodičky aj lekárov na prichádzajúci problém.

Kto je najviac postihnutý preeklampsiou?

Tehotná žena sedí v tureckom sede

Preeklampsia môže postihnúť ktorúkoľvek ženu, ktorá prechádza obdobím tehotenstva. Výnimkou nie sú ani prvorodičky, ktoré ochorenie postihuje najmä ako odpoveď na imunologický systém. 

„Rizikovými faktormi vzniku preeklampsie sú:

– preeklampsia v osobnej alebo rodinnej anamnéze,

– vek nižší ako 20 rokov, alebo vyšší ako 40 rokov,

– obezita, 

– viacplodová gravidita,

– tehotenská cukrovka,

–  výskyt niektorých ochorení pred tehotenstvom ako vysoký tlak, bolesti hlavy, ochorenie obličiek,” píšu lekári v publikácii Sprievodca tehotenstvom.

Preeklampsia sa môže objaviť u žien, ktoré trpia autoimunitným ochorení alebo antifosfoipidovým syndrónom. 

Príznaky preeklampsie

chorá nezdravá žena s krátkymi vlasmi so stetoskopom, ktorý jej meria krvný tlak

Prvým a hlavným príznakom preeklampsie je zvýšený krvný tlak, ktorý sa minimálne v dvoch po sebe nasledujúcich meraniach nachádza na vyšších hodnotách od 140/90. Pre potvrdenie preeklampsie sa tiež nachádza nález bielkovín v moči. 

Tehotná žena, ktorá trpí preeklapsiu pritom nemusí pociťovať žiadne iné príznaky a fyzicky sa môže cítiť v pohode. Niekedy sa ale môže objaviť únava, nevoľnosť a problémy zo zrakom.

 “Prítomnosť symptómov ako sú bolesť hlavy, bolesť v epigastriu, očné príznaky a proteinúria zvyšuje riziko komplikácií,” píše lekárka Viera Fedelešová v článku Liečba hypertenzie v tehotenstve.

Príznaky väčšinou hovoria o komplikáciách preeklampsie, kedy už hovoríme o Hellp syndróme, ale o najzávažnejšie forme preeklampsii o eklampsii. 

Hellp syndróm

Mladá tehotná žena má pocit nevoľnosti počas tehotenstva.

Pri preeklampsii sa môže u tehotných žien objaviť tiež Hellp syndróm, ktorý býva súčasťou ochorenia. Pri hellp syndróme sa znižuje v krvi počet trombocytov, čiže krvných doštičiek a dochádza tiež k vymiznutiu červených krviniek. 

Budúce mamičky majú tiež zvýšené hodnoty pečeňových testov a zažívajú silné nevoľnosti  spojené s vracaním a bolesťami hlavy.

Eklampsia

Vyšetrované brucho tehotnej ženy

“Eklampsia je najzávažnejšou komplikáciou preeklampsie, dochádza pri nej k nedostatočnému okysličovaniu mozgu, čo vedie ku krčom a k bezvedomiu,” vysvetlili lekári v publikácii Sprievodca tehotenstvom.

V niektorých prípadoch sa však môže objaviť eklampsia bez uvedených príznakov a preto je veľmi dôležité sledovať krvný tlak a zloženie moču pacientky. 

“Preeklampsia môže veľmi rýchlo napredovať bez varovných príznakov do fázy s tonicko-klonickými kŕčmi, známej pod názvom eklampsia – jednu najdramatickejších život ohrozujúcich komplikácií tehotenstva.

Ďalšími rizikami pre matku sú krvácanie do mozgu, abrupcia placenty s diseminovanou intravaskulárnou koagulopatiou, pľúcny edém, zlyhanie obličiek a pečene a smrť,”  píše lekárka Viera Fedelešová v článku Liečba hypertenzie v tehotenstve

Liečba preeklampsie

lekárka kontroluje brucho tehotnej ženy

Ako znížiť vysoký tlak v tehotenstve hľadajú mnohé mamičky na forách, avšak tento problém patrí výlučne do rúk odborníkov, teda lekárov, ktorí vám pomôžu a odporučia ako dostať tlak pod kontrolu. 

“Nefarmakologická liečba pozostáva s obmedzenia fyzickej aktivity a podľa závažnosti hypertenzie až pokoja na lôžku,” vysvetľuje lekárka Viera Fedelešová v článku Liečba hypertenzie v tehotenstve pričom dodáva, že pri kľude sa zlepšuje prekrvenie placenty a rast plodu.

Pri liečbe preeklampsie nemôžeme zabúdať na jedálniček, ktorý môže zlepšiť stav budúcej mamičky. Jedálniček by mal byť plný zeleniny, ovocia, cereálií s obmedzeniami kuchynskej soli.

Ak je tehotná obézna, určite by nemala začítať s tvrdými diétami, či experimentami s váhou. Vylúčiť by ale všetky tehotné mali fajčenie a konzumáciu alkoholu. Budúce mamičky s preeklampsiu by si mali tiež odpustiť rannú kávu. 

Pri liečbe preeklampsie by mala mať tehotná doma tlakomer a mala by si hodnoty svojoho tlaku pravidelne merať a zaznamenávať. Žena nemusí mať pri preeklampsii ideálny krvný tlak, avšak vždy by malo byť dieťa a matka chránené pred komplikáciami. 

Pri liečbe preeklampsii sa používajú lieky, ktoré znižujú tlak a udržujú ho v potrebných hodnotách. Lieky rozširujú cievy budúcej mamičky a poskytujú správnu výživu dieťaťu. 

Či sa pacientke nasadia lieky musí lekár dôsledne zvážiť a rozhodnúť, ktoré prípravky sú pre matku najlepšie. Okrem najčastejšie používanou účinnou látkou metyldopu, labetalolu sa predpisujú tiež kalciové blokátory, ktoré pomáhajú aj pri hrozbe predčasného pôrodu. 

“Kalciové blokátory majú tokolytický účinok, podávame ich v druhej polovici tehotenstva a sú výhodné pri hrozbe predčasného pôrodu a prítomnosti tehotenskej hypertenzie,”píše lekárka Viera Fedelešová v článku Liečba hypertenzie v tehotenstve.

Medzi lekármi je veľmi často spomínaná aj kyselina acetylsalicylová, ktorá sa v malých dávkach používa ako prevencia pred preeklampsiou. Pri liečbe sa používajú tiež betablokátory.

“Použitie betablokátorov (BB) počas gravidity je relatívne bezpečné. Podľa možnosti sa BB nemajú podávať v prvom trimestri, mala by sa podávať vždy najnižšia možná účinná dávka BB, uprednostňovať by sa mali kardioselektívne BB,” píšu lekári v článku Hypertenzia v gravidite .

Prevencia preeklampsie

Aj keď sa diagnostikovanie preeklampsie nedá predpokladať a včasne zachytiť, podľa niektorých štúdií môže žena zaviesť do svojho životného štýlu preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôcť v liečbe a rozvoji preeklampsie. 

V prvom rade sa hovorí o odstránení stresu, zavedení zdravého životného štýlu, odstránení namávahej fyzickej činnosti a užívaní 3 omega mastných kyselín a vápnika.

“Niekoľko štúdií v poslednom období indikovali podávanie antioxidačných vitamínov (C, E) na prevenciu preeklampsie. Aj kedˇ sú výsledky na malých súboroch pacientiek pozitívne, je nutné iniciovať ďalšie kontrolované klinické sledovania na potvrdenie týchto výsledkov,” píše lekárka Viera Fedelešová v článku Liečba hypertenzie v tehotenstve.

Preeklampsia je vysoko diskutovanou témou u budúcich mamičiek, avšak netreba zabúdať, že všetko by ste mali konzultovať s lekárom, aby ste dopriali sebe aj dietatu najlepšiu zdravotnú starostlivosť.