Rizikové tehotenstvo nie je medzi tehuľkami žiadna novinka a stretávame sa s ním čoraz častejšie. Kedy je tehotenstvo označené za rizikové? A ako postupovať v prípade zdravotných problémov nezlučiteľných s prácou?

Čo je to rizikové tehotenstvo?

Pojem rizikové tehotenstvo označuje stav, pri ktorom je ohrozené zdravie matky a plodu. Tehotenstvo tak neprebieha normálne a vyskytujú sa pri ňom rôzne negatívne faktory. 

Na Slovensku je približne 40 % prípadov tehotenstva označených za rizikových. Mamičky by mali byť v tomto prípade viac dôsledné a opatrné ako pri normálnom tehotenstve, ktoré je bez komplikácií.

Každé tehotenstvo, ktoré je označované za rizikové, môže skončiť predčasným pôrodom, potratom, novorodeneckým úmrtím alebo narodením bábätka, ktoré má zdravotné problémy. 

Rizikové tehotenstvo sa však týka aj zdravia budúcich mamičiek, ktoré môžu mať problém so zdravím, alebo v krajných prípadoch môže byť ohrozený aj ich život.

ako sa dostať na rizikové tehotenstvo

V článku Rizikové tehotenstvo a novorodenec uvádzajú dve skupiny rizík, rozdelených podľa závažnosti. Tehotné s nízkym rizikom absolvujú častejšie tehotenské prehliadky, niekedy aj raz za týždeň. Tehotné s vysokým rizikom majú stanovený individuálny program podľa závažnosti, pričom môžu byť častokrát hospitalizované. 

Čo vplýva na rizikové tehotenstvo?

Rizikové tehotenstvo sa môže objaviť u ktorejkoľvek tehotnej a vplýva naň mnoho faktorov:

 • dedičnosť a geneticky podmienené ochorenia,
 • potraty z minulosti, predčasné tehotenstvo či komplikácie z predchádzajúcich tehotenstiev,
 • vek detí a ochorenia z minulosti,
 • podstúpené operácie,
 • neurologické a psychiatrické problémy, 
 • životný štýl a stresové faktory,
 • užívanie tabletiek, 
 • infekčné gynekologické ochorenia,
 • alergie.

Dôvody na PN v tehotenstve

Či patrí tehotenstvo k rizikovým určí váš gynekológ alebo všeobecný lekár. Dôvodov na PN v tehotenstve je viac, aj keď v súčasnosti sa veľmi často používa spojenie rizikové tehotenstvo a vek. 

Za rizikové sa označuje tehotenstvo žien, ktoré nedovŕšili 16 rokov, alebo tehotenstvo ktoré začne po 40-tke. 

Aké sú riziká na strane matky?

Rizikové tehotenstvo môže byť určené aj na základe zdravotného stavu matky. Viac musí byť sledované tehotenstvo v prípade, že má budúca mamička cukrovku, vysoký krvný tlak či ochorenie srdca a pečene. 

K závažným rizikám sa radí preeklampsia či viacpočetné tehotenstvo. Sledovať sa musí tiež tehotenstvo s vrodenými chybami maternice či mamičky, ktoré majú astmu, zlú zrážanlivosť krvi, obezitu či neurologické ochorenia.  

K rizikám na strane matky patria aj problémy s hmotnosťou. Či už ide o nadmernú obezitu alebo extrémne nízku hmotnosť, oba prípady môžu viesť k rizikovému tehotenstvu. 

Aké sú riziká zo strany plodu?

Rizikové tehotenstvo môže byť označené lekármi aj v prípade, ak je ohrozený plod. Ide hlavne o vrodené vývojové chyby, ktoré sa predpokladajú pri narodení bábätka.

rizikové tehotenstvo

K rizikovému tehotenstvu patria aj prípady, ak je zrejmé, že novorodenec bude trpieť genetickými či infekčnými ochoreniami. 

Existujú aj sociálne riziká rizikového tehotenstva

Na status rizikové tehotenstvo vplýva aj prostredie, ktoré môže negatívne ovplyvniť prebiehajúce tehotenstvo. Podľa článku o rizikovom tehotenstve sa k nim radia:

 • nevyhovujúce podmienky na bývanie,
 • zlé hygienické štandardy,
 • práca s chemikáliami alebo nevyhovujúce pracovné prostredie,
 • ťažká fyzická práca,
 • práca v infekčnom prostredí.

K rizikám patrí aj zlá poloha plodu. Nevyhovujúca je priečna, šikmá, ale aj poloha koncom panvovým, kedy nemá plod hlavičku otočenú dolu a hrozí prepadnutie pupočníka či asfyxia. 

Rizikové tehotenstvo sa spája tiež s poruchami pupočníka a placenty, pri ktorom sa objavuje krvácanie. Plodu hrozí veľká strata krvi a zlé okysličenie orgánov.

Čo robiť v prípade rizikového tehotenstva?

Keď sa povie rizikové tehotenstvo, mnohé tehotné nevedia, čo sa bude diať a čo ich čaká. Väčšina prípadov býva zvýšene sledovaná a budúce mamičky musia častejšie navštevovať svojho gynekológa alebo odborného lekára.

V prípade, že si to zdravotný stav mamičky či plodu vyžaduje, môže lekár odporučiť pokojný režim v domácnosti alebo hospitalizáciu. Najčastejšie sa hospitalizácia odporúča pri:

 • komplikáciách s krvným tlakom,
 • ochoreniach srdca,
 • hroziacom potrate a preeklampsii,
 • pri ochorení pečene a cukrovke.

Nemocenská dávka pri rizikovom tehotenstve: Aká je výška PN v tehotenstve?

Ak sa pýtate, kedy môžete ísť na rizikové tehotenstvo, odpoveď je jednoduchá. Časový rámec totiž v tomto prípade nie je dôležitý a termín, kedy musíte odísť z práce, určí lekár na základe vášho zdravotného stavu.

V prípade, že pracujete a vaše tehotenstvo vám to viac nedovoľuje, môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti. Prvých 10 dní budete dostávať náhradu mzdy od zamestnávateľa. 

Prvé tri dni je to 25 % denného vymeriavacieho základu, ktorý sa vypočítava z hrubej mzdy. Zvyšných 7 dní budete dostávať 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Keďže rizikové tehotenstvo trvá zväčša viac ako 10 dní, následne požiadate o nemocenskú dávku Sociálnu poisťovňu.

Nemocenská dávka pozostáva z 55% denného vymeriavacieho základu a býva budúcej mamičke vyplácaná až do 6 týždňa pred očakávaným pôrodom.

Následne nemocenská dávka zaniká a od 32. týždňa tehotenstva môžete požiadať o materskú dávku v rizikovom tehotenstve, ktorú vám bude taktiež vyplácať Sociálna poisťovňa. 

Maximálna dávka materského je v roku 2022 pri 30 dňovom mesiaci 1 676,30 eur a pri 31 dňovom mesiaci ide o sumu 1 732 eur.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že budúcej mamičke nevznikne nárok na materskú a v tom prípade má nárok na nemocenské poistenie najdlhšie do uplynutia 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ako sa dostať na rizikové tehotenstvo?

Rizikové tehotenstvo odporúča priamo váš gynekológ, ktorý každý mesiac vystavuje potvrdenie o trvaní práceneschopnosti. Potvrdenie sa odovzdáva zamestnávateľovi alebo priamo Sociálnej poisťovni. Potvrdenie vám môže poskytnúť aj všeobecný lekár, ku ktorému vás odporučil gynekológ na základe konkrétneho problému.

rizikové tehotenstvo a materská

Počas rizikového tehotenstva by mala každá mamička dôsledne oddychovať a nerobiť namáhavé fyzické práce. V niektorých prípadoch zas lekár odporučí dodržiavať vhodné cviky a denný aktívny pohyb.

Samozrejmosťou je pri rizikovom tehotenstve dodržiavanie pravidelných lekárskych kontrol a vychádzkového režimu.  

Rizikové tehotenstvo a kontrola patria k sebe a žiadna mamička by to nemala podceňovať nedovolenými vychádzkami. V prípade, že vás kontrola nezastihne doma, hrozí vám odňatie príspevku za príslušný kalendárny mesiac.

Problém vám hrozí aj v prípade, ak nedodržiavate nariadenia lekára, alebo ak fajčíte či pijete alkohol. Aj v tomto prípade vám hrozí odňatie príspevku alebo tiež pokuta. 

Nemusíte sa však pri rizikovom tehotenstve obávať, že budete až do konca tehotenstva zavretá doma. Lekár sa s vami dohodne na harmonograme pravidelných vychádzok, kedy nemusíte byť zastihnutá doma a neprídete tak o peniaze.  

Máte skúsenosti so zvládnutým rizikovým tehotenstvom? Neváhajte sa s nami podeliť v komentároch. Môžete tak inšpirovať ostatné budúce mamičky, ktoré si prechádzajú tým istým.