Problémy s otehotnením dnes rieši mnoho párov a vyšetrenia plodnosti podstupujú aj muži. Znížená kvalita spermiogramu býva jednou z častých príčin mužskej neplodnosti. Ako prebieha vyšetrenie spermiogramu a čo môžu muži zlepšiť pri nepriaznivých výsledkoch?

Čo je to spermiogram?

Pojem spermiogram znamená laboratórne vyšetrenie spermií, pri ktorom sa hodnotia ich parametre vplývajúce na možnosť oplodniť vajíčko. 

„Základom spermiogramu je zistenie koncentrácie, motility a morfológie spermií. Posudzuje sa tiež objem ejakulátu, jeho pH, viskozita, zhlukovanie spermií a prítomnosť ďalších buniek,“ vysvetľujú odborníci na spermiogram na stránke Sanatorium helios.

„Spermiogram je základným vyšetrením mužskej plodnosti. Aby boli výsledky vyšetrenia spermiogramu u pacienta porovnateľné, je nutné, aby bolo vyšetrenie vykonané za štandardizovaných podmienok,“ vysvetľuje lekár v článku Spermiologické vyšetrenie.

Metódy vyšetrenia sa delia na štandardné, špecifické a výskumné. Najskôr sa mužom odporúča štandardné vyšetrenie, na základe ktorého môžu následne podstúpiť komplexnú analýzu spermií.

Ako prebieha vyšetrenie spermiogramu a kde robia spermiogram?

Kde robia spermiogram? Spermiogram vykonávajú na urológii alebo v centre asistovanej reprodukcie, kam sa môžete objednať osobne alebo telefonicky. Aby prebehlo vyšetrenie spermií správne, muž by mal dodržať presne určené postupy.

Najzákladnejším pravidlom, s ktorým by mal byť každý muž oboznámený minimálne týždeň pred samotným odberom, je sexuálna abstinencia. Za optimálnu sa považuje strániť sa sexu 2 – 5 dní. 

„Doba sexuálnej abstinencie má pozitívny vzťah k počtu spermií získaných pri ejakulácií. Ak chceme počet získaných spermií maximalizovať, odporúča sa štandardný interval predĺžiť na 7 až 9 dní,“ vysvetlil odborník v článku Poruchy mužskej plodnosti. 

Odber by mal prebiehať na klinike, kde sú vytvorené vhodné podmienky potrebné na správne odobratie ejakulátu. Väčšinou dostanete sterilnú nádobku a vypočujete si presné pokyny na postup odberu. Ten budete vykonávať v odberovej miestnosti, v ktorej nájdete pomôcky, ako televízor, časopisy či tlmené osvetlenie.

výsledky spermiogram určí lekár

V niektorých prípadoch je umožnené vykonať mužovi odber ejakulátu v pohodlí domova, avšak takýto postup sa veľmi neodporúča. Dôvodom je nielen časová tieseň, keďže ejakulát by mal byť do 30 minút spracovaný, ale tiež možnosť znehodnotenia vzorky nesprávnym prenosom. 

Ak chce muž vierohodné informácie o stave jeho spermií, mal by spermiogram podstúpiť viackrát. „K správnemu vyšetreniu je potrebné spracovať minimálne 2 vzorky ejakulátu, časovo od seba vzdialené viac než 7 dní a menej než 3 týždne. Ak sú nálezy veľmi rozdielne, je nutné tretie vyšetrenie,“ vysvetľuje odborník v článku Spermiologické vyšetrenie.

Aké sú správne hodnoty spermiogramu?

Základné hodnoty spermiogramu uvádza Svetová zdravotnícka organizácia a držia sa jej takmer všetky pracoviská zaoberajúce sa liečbou neplodnosti. Parametre spermiogramu WHO stanovila v roku 2010 na základe dlhodobej praxe a výskumu. Sú nimi nasledovné:

 • objem ejakulátu by mal byť 1,5 – 5 mililitra
 • farba odobratej vzorky je biela až slabo šedá
 • pH je v rozmedzí 7,1 až 8,1
 • koncentrácia spermií v ejakuláte by mala byť nad 15 miliónov na 1 mililiter
 • celkový počet spermií sa musí pohybovať nad číslom 39 miliónov
 • celková pohyblivosť spermií je minimálne 40 %
 • počet progresívne sa pohyblivých spermií je aspoň 32 %
 • ejakulát by mal obsahovať aspoň 4 % morfologicky normálnych spermií
 • normálny spermiogram by mal obsahovať aspoň 58 % živých spermií

Tieto normy sú medzi odborníkmi považované za veľmi vierohodné a rozhodne nie sú označované za priemerné hodnoty. „Minimálna hodnota koncentrácie spermií sa opiera o dlhodobé štúdie neplodných párov, ktoré ukazujú, že muži s hodnotami okolo 20 miliónov spermií na 1 ml aj menej majú prakticky rovnakú šancu na spontánne tehotenstvo, ako muži s vyššou koncentráciou,“ vysvetľuje odborník v článku Poruchy mužskej plodnosti.

kvalitu spermiogramu určí vyšetrenie u urológa

Výsledkom spermiogramu býva záverečné vyhodnotenie, ktoré sa určuje na základe získaných hodnôt z ejakulátu. Lekári vo všeobecnej urológii opisujú:

 • Normozoospermia – je nález, keď ejakulát zodpovedá normálnym hodnotám.
 • Aspermia – znamená žiadny ejakulát.
 • Astenozoospermia – znamená, že progresívna pohyblivosť je u menej ako 50 % spermií alebo menej ako 25 % rýchlo progresívne sa pohybujúcich spermií.
 • Hemospermia – keď je prítomnosť erytrocytov v ejakuláte.
 • Nekrozoospermia – znamená prítomnosť len mŕtvych spermií.
 • Oligozoospermia – znížený počet spermií.
 • Teratozoospermia – ide o stav, keď je počet spermií s normálnym tvarom menej ako 50 %.
 • Oligoastenoteratozoospermia – je kombináciou oligo-asteno a -terato zoospermie.

Základné hodnoty spermiogramu sa dozviete už niekoľko hodín od odberu. Ako sme už spomenuli, ten je najlepšie o pár dní zopakovať. 

Nulový spermiogram? Ešte stále máte nádej vďaka správnej liečbe

V prípade, že vás prekvapia zlé výsledky spermiogramu, nemusíte mať hlavu v smútku. Nulový spermiogram neznamená, že niečo nie je v poriadku. Keďže tvorba spermií trvá u muža viac ako dva mesiace, môže sa pod nízku kvalitu spermiogramu podpísať choroba, antibiotiká či nadmerné stresové situácie. 

Vyšetrenie spermiogramu by malo prebehnúť trikrát. Ak aj napriek tomu nie sú výsledky dobré, muž by mal podstúpiť ďalšie vyšetrenia, ktoré môžu odhaliť príčinu zlých výsledkov. Ďalšie testovanie by sa malo opakovať za cca mesiac. 

Zároveň máte šancu zaviesť do svojho života pravidlá, ktoré sú výborné pre zlepšenie spermiogramu. Okrem zbavenia sa stresu nie je na škodu užívať vitamíny. Lekári odporúčajú kyselinu listovú, vitamín B, C, E, ale tiež zinok či koenzým Q10.

nulový spermiogram prináša mužom trápenie

Zlepšiť spermie môžete tiež pitím menšieho množstva kávy, dostatkom pohybu a spánku. Celkovo by ste sa mali snažiť o zdravý životný štýl a vzdať by ste sa mali nadmerného užívania alkoholu či fajčenia.

Čoraz viac sa upozorňuje na fakt, že za nízkou kvalitou spermií stojí aj prehrievanie semenníkov. Pozor teda na časté šoférovanie, úzke oblečenie či mobilný telefón vo vrecku nohavíc.

Aká je cena spermiogramu?

V prípade, že základné vyšetrenie odporučí lekár, preplatí vám ho zdravotná poisťovňa. Ak sa rozhodnete podstúpiť spermiogram na základe vlastného rozhodnutia, musíte si ho uhradiť sám. Cena sa pohybuje od 15 do 50 eur. 

Vyššiu sumu zaplatíte v prípade, že podstúpite komplexné vyšetrenie spermiogramu či ďalšie vyšetrenia plodnosti.

Ďalšie vyšetrenia plodnosti u mužov

V prípade, že nemôžete viac ako rok s partnerkou otehotnieť, môžete podstúpiť aj rozšírený spermiogram, alebo ďalšie testovanie.

V špecializovaných pracoviskách môžete podstúpiť test integrity DNA, kde vám odborníci môžu pomôcť zistiť, či vaše spermie nemajú zlú genetickú predispozíciu.

Podstúpiť môžete aj imunologické vyšetrenie, ktoré odhaľuje protilátky v ejakuláte. Známy je tiež oxisperm test. Ten sa zaoberá diagnostikou poškodených spermií. Mnohí muži podstupujú aj vital test, ktorý odlíši mŕtve a nepohyblivé spermie či trial wash test, ktorým sa oddeľujú spermie od ostatných súčastí ejakulátu.

Špecialisti na problém s plodnosťou párom ponúkajú aj genetické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva väčšinou z krvi. Genetické testy môžu tiež ukázať, či je pravdepodobnosť prenosu genetického problému na dieťa. 

Na výber máte tiež funkčné testy spermií. Špecialisti v laboratóriu vám na základe nich umožnia zvoliť metódu asistovanej reprodukcie vhodnú presne pre vás. Držíme vám palce!