Hra bola vždy vnímaná ako pevná súčasť detského sveta. Je to tak správne. Avšak, na rozdiel od všeobecne akceptovanej predstavy, že sa má postarať „len“ o zábavu, plní veľmi významnú funkciu vo vývine. Táto téma by sa mohla rozoberať donekonečna, pretože je skutočne komplexná, obšírna, navyše i zaujímavá, a do tohto článku sme sa snažili vybrať to najlepšie zo základov.

Uvoľnenie napätia

Ako u váš prebieha rodinná oslava s účasťou zástupcov rôznych vekových kategórií? Stavili by sme sa, že kým sa dospelí rozprávajú, tí najmenší sa vyberú do detskej izby alebo samostatnej časti záhrady, aby sa mohli naplno oddať hračkám a hrám. Na prvý pohľad diametrálne odlišný typ zábavy. V skutočnosti ale medzi týmito aktivitami nie je vôbec taký veľký rozdiel. Tak, ako sa vy potrebujete vyrozprávať svojim najbližším, rovnako ventilujú aj deti, len cez hru. Napríklad, keď počujete z detskej izby, ako sa rozčuľujú, že bábika Baby Annabell ešte stále nespí, je to to isté, ako keď vy uvoľňujete napätie z hádky so susedom v rámci „dospeláckej“ konverzácie.

dievča sa hrá s bábikou

Pohybový vývin

Pozrite sa na to, ako tlačia kočíky pre bábiky dvojročné deti, a akým spôsobom to prebieha v predškolskom veku. Tie najmenšie majú ťažkosti len so samotnou reguláciou smeru prechádzky, musia sa sústrediť na udržanie balansu a možné prekážky na chodníku. Keďže hra je zábavná, na tieto ťažkosti sa nezameriavajú, trénujú bez toho, aby si to uvedomovali. Je to len jediný príklad toho, ako dokáže byť hra a používanie hračiek obrovskou podporou motorického vývinu.

Pozitíva majú aj hračky na ihrisku. Pokojne by sme ich mohli nazvať náradím na cvičenie. Keď porovnáte to, čo robia deti na preliezačke alebo pri skákaní cez švihadlo s tým, ako trénujú dospelí v posilňovni, nájdete niekoľko podobností. Takže, áno, hra rozvíja aj svalstvo, kosti a celý pohybový aparát.

deti sa hrajú a cvičia

Kognitívne schopnosti

Nie je ťažké si predstaviť to, ako hra rozvíja komunikačné schopnosti – veď deti musia spolupracovať, vžiť sa do rôznych rol, situácií alebo „dabovať“ hračky. No má to aj ďalšiu rovinu: mnohokrát čelia konfliktom alebo problémom, ktoré musia vyriešiť. Nemusí to byť vždy niečo priame a viditeľné, napríklad hádka s rovesníkom alebo boj o poklad v rámci rolovej hry. Príprava na flexibilné riešenie výziev je aj vyrovnanie sa s tým, keď sa v pobyte na ihrisku nemôže pokračovať kvôli daždi alebo „akože“ manželka si na večeru prosí polievku, aj napriek tomu, že sa jej ponúkne torta z piesku.

Tieto situácie si vyžadujú navyše aj robenie rozhodnutí, čo nepredstavuje len rozvoj ďalšej kognitívnej zručnosti, ale podporu sebavedomia a zvýšenie pocitu kompetencie i zodpovednosti. Nehovoriac o tom, že tieto aktivity vo veľkom podnecujú aj fantáziu.

dievča a chlapec sa hrajú s hračkami

Sociálne správanie

Táto časť úzko súvisí s tou predchádzajúcou, avšak funkcia rozvoju sociálneho správania si naozaj zaslúži samostatný opis. Počas hry sa precvičujú pravidlá spoločenského správania. To, čo ich učíte v teórii a počúvajú aj cez rozprávky, v hre zažijú na vlastnej koži. Je to silné, pretože mnoho situácií zažijú prvýkrát v živote práve v rámci hry. Zoznamujú sa s vlastnými reakciami, ako i s tým, akú odozvu vyvoláva ich správanie.

 

Zdroj fotiek: Pexels