„O deväť mesiacov k nám priletí bocian,“ zvykli sme počúvať ako deti z úst rodičov, netrpezlivo očakávajúc mladšieho súrodenca. Pokiaľ ste práve teraz v požehnanom stave, alebo už vlastné dieťa máte, isto viete, že výpočet termínu pôrodu sa spája aj s inými, podstatne komplikovanejšími pojmami.

Prečo je dôležitý výpočet termínu pôrodu?

Výpočet termínu pôrodu je nevyhnutný pre určenie veku dieťaťa a k posúdeniu jeho veľkosti i vývoja v maternici. Jeho nesprávne stanovenie môže mať negatívny vplyv na celé tehotenstvo. Ako ho uviesť čo najpresnejšie, ktoré metódy sú najspoľahlivejšie a ako sa v jednotlivých číslach, ktoré vám doktor zapisuje do tehotenskej knižky, vôbec orientovať?

Trimester, aký má význam?

Štandardná doba tehotenstva je 40 týždňov, rozdelených na tri trimestre, pričom každý trvá približne trinásť týždňov. Trimester znamená v preklade z latinčiny doslova „trojica mesiacov“. Toto tradičné delenie nemá žiadny medicínsky význam. Napriek tomu je pre jednoduché rozloženie tehotenstva často používané.

  • Prvý trimester: 0+0 až 12+6
  • Druhý trimester: 13+0 až 26+6
  • Tretí trimester: 27+0 až 40+0

Koniec tehotenstva ale nemá pevne stanovené hranice – presná doba trvania tehotenstva, univerzálna pre všetky ženy, neexistuje. Ani ten najpresnejší výpočet termínu pôrodu nezaručí, že vaše dieťatko sa narodí v ten konkrétny deň.

Kedy je dieťatko donosené?

Výpočet termínu pôrodu dostanete od vášho gynekológa a zrejme po ňom budete pátrať i svojvoľne. Avšak, lekári upozorňujú, že len málo, presnejšie iba pár percent detí, sa narodí presne v stanovenom termíne. Dátum pôrodu závisí od mnohých okolností, akými sú hlavne zdravotný stav dieťaťa a matky. Dieťa dosiahne životaschopnosť ukončeným 24. týždňom gravidity, akonáhle váži aspoň 500 g a je uňho viditeľná srdcová akcia, no predčasný pôrod sprevádzajú vážne riziká. Od 30. týždňa tehotenstva sa dieťatko zvykne otočiť do polohy hlavičkou dole, ktorá je na pôrod ideálna, a od 36. týždňa býva plne vyvinuté. Hlava aj hrudník dieťaťa majú približne rovnaký obvod, jemné ochlpenie, zvané lanugo, na tele dieťaťa mizne, pokožka sa napína, má ružovú farbu. Dieťatku rastú nechtíky a presahujú cez špičku prstov. Dokončený býva aj vývoj pohlavných orgánov. V tomto štádiu je dieťa donosené a pripravené kedykoľvek sa narodiť. Lekári označujú za narodené v termíne všetkých novorodencov, ktorí prídu na svet medzi 38. a 42. týždňom tehotenstva. Na výpočet dátumu pôrodu slúži vo všeobecnosti niekoľko metód. Nasledujúce patria k tým najčastejším.

Podľa dátumu poslednej menštruácie

Najčastejšie používaným spôsobom, ktorý nepochybne vyskúša každá budúca mamička, keďže všetku prácu urobí kalkulačka termínu pôrodu, je výpočet podľa dátumu prvého dňa poslednej menštruácie pred počatím. Pokiaľ tento údaj poznáte, pripočítate k prvému dňu poslednej menštruácie 280 dní. Ďalším variantom je pripočítať k dátumu poslednej menštruácie jeden rok, odpočítať tri mesiace a pripočítať sedem dní.

Podľa dátumu počatia

Inou možnosťou je výpočet podľa dátumu počatia. Nie je to rozšírená metóda, pretože páry plánujúce dieťa obvykle netušia, ktorý z „pokusov“ sa vydaril. Pochopiteľne môže sa stať, že išlo o jedinú súlož a o dátume počatia nie sú pochybnosti. Platí, že keď poznáte presný dátum oplodnenia, pripočítate k nemu 267 dní.

Podľa ultrazvuku

Najpresnejšou metódou na určenie termínu pôrodu je výpočet podľa poslednej menštruácie, v spojení s ultrazvukovým vyšetrením na meranie veľkosti plodu. Počas neho sa odhaduje gestačný vek dieťaťa. Výpočet termínu pôrodu je možné vykonať s použitím merania iba medzi 8. a 18. týždňom tehotenstva, najlepšie výsledky merania získate medzi 11. a 14. týždňom, to znamená na prelome prvého a druhého trimestra. Väčšina doktorov pracuje s vyšetrením, ktoré sa vykonáva v polovici najpresnejšieho obdobia, a síce v trinástom týždni. 

Štvrtý mesiac je pre dieťa obdobím rýchleho rastu, vrátane vývoja pohlavných orgánov, a je možné spoľahlivo určiť pohlavie dieťaťa. Merania, ktoré sú vykonané po štvrtom mesiaci, nemožno pokladať za smerodajné a pri plánovaní termínu pôrodu by sa nemali brať do úvahy.

Podľa pohybov

Ak by z určitého dôvodu nebolo možné vypočítať termín pôrodu podľa poslednej menštruácie, čo sa v praxi deje najmä z dôvodu nepravidelného cyklu a zdravotných komplikácií, zostáva tiež iná, hoci najmenej spoľahlivá metóda – stanovenie doby tehotenstva podľa prvých pohybov dieťaťa. Vychádza z toho, že prvé pohyby dieťaťa matka pociťuje v dvadsiatom týždni. Táto metóda je nespoľahlivá, pretože k lekárskym záverom využíva výlučne subjektívne vnímanie matky, no tá môže mať, a často aj máva, skreslené pocity.

Majte však na pamäti, že takisto ako pri potvrdení tehotenstva je najdôležitejšia návšteva gynekológa, aj stanovenie termínu pôrodu, sledovanie vývoja dieťaťa, ako i vášho zdravotného stavu sprevádzajú poznatky, ktoré do žiadnej online tehotenskej kalkulačky nevložíte.

A čo všetky tie čísla?

„Prečo 7+3? Som predsa 5 a pol týždňa tehotná, presne viem, keď sme boli s mužom na romantickom pobyte,“ myslíte si po návšteve gynekológa. Čo sú to za čísla v tehotenskom preukaze, a prečo pôsobia tak mätúco?

Tak teda postupne:

Čo znamená číslo plus číslo, napr. 13+4?

V záujme mať čo najpresnejšie údaje o tehotenstve nestačí len zadať týždne tehotenstva, ale aj dni. Prvé číslo značí počet ukončených týždňov tehotenstva a druhé, koľko dní ste začali z ďalšieho týždňa tehotenstva. Máte za sebou 13 týždňov a 4 dni tehotenstva.

Odkedy sa tehotenstvo počíta?

Možno ešte stále namietate, že ide o omyl a tehotná ste o 2 týždne menej. Áno, máte pravdu, fakticky ste. No tehotenstvo sa neráta od dátumu pohlavného styku, počas ktorého došlo k oplodneniu, ale od prvého dňa poslednej menštruácie. Ten poznáme vždy, pretože o dátume oplodnenia sa dá pri každodennom styku polemizovať. V čase, keď mužské spermie ešte len dobiehajú k vajíčku, vy už máte za sebou plné dva týždne tehotenstva. V tehotenskej knižke máte zápis 40 týždňov, ktoré sa rovnajú 38 týždňom skutočného tehotenstva, plus dva týždne od začiatku poslednej menštruácie do ovulácie uprostred cyklu.

Vysvetlime si základné fakty

Deväť mesiacov

Ide o všeobecný výpočet uvádzaný v kalendárnych mesiacoch. Pravdepodobne nenarazíte na doktora, ktorý by počítal tehotenstvo na kalendárne mesiace.

Desať mesiacov

Deväť kalendárnych mesiacov rovná sa desať lunárnych. Jeden lunárny mesiac má 4 týždne (28 dní). Na počítanie tehotenstva sú lunárne mesiace vhodnejšie než kalendárne.

Týždne

Kvôli rozdielu medzi lunárnymi a kalendárnymi mesiacmi lekári uvádzajú dĺžku gravidity v týždňoch. Dokážu byť vďaka tomu veľmi presní. A aby toho nebolo málo, môžete sa stretnúť aj so zápisom tohto typu: GA 5 W 3 D.

Ako sa v ňom zorientovať? GA (gestational age) znamená gestačný vek (počítaný od prvého dňa poslednej menštruácie). Číslo päť značí piaty dokončený týždeň (week), číslo 3 deň (day). Dnešné ultrazvukové prístroje vedia vypočítať gestačný vek podľa veľkosti plodu i určiť najpravdepodobnejší deň počatia a pôrodu.

Gestačný vek sa udáva ako počet dovŕšených dní či týždňov. Je to teda vek, ktorý bábätko dovŕšilo v brušku od prvého dňa vašej poslednej menštruácie. Ak sa hovorí o fetálnom veku, ide o skutočný vek bábätka v brušku a počíta sa od prvého dňa oplodnenia.

Odpovedáme na ďalšie časté otázky

Kedy sa počíta termín pôrodu podľa ultrazvuku?

Ak lekár zistí, že rozdiel vo veľkosti plodu medzi termínom podľa poslednej menštruácie a termínom zisteným na ultrazvuku nie je väčší než 7 dní, platí termín podľa dátumu menštruácie. Akonáhle presiahne rozdiel 7 dní, lekár upraví termín pôrodu podľa veľkosti plodu pri vyšetrení ultrazvukom. Gynekológovia určia termín pôrodu na základe výsledkov ultrazvukového vyšetrenia v prvom trimestri. Najspoľahlivejšou metódou na stanovenie tohto termínu je výpočet podľa dňa poslednej menštruácie v kombinácii s ultrazvukovým vyšetrením na meranie veľkosti plodu, keď sa odhaduje gestačný vek dieťaťa.

Prečo mám v tehotenskom preukaze dva termíny pôrodu?

Nastávajúca mamička môže mať v preukaze uvedené dva odlišné termíny pôrodu – pokiaľ rozdiel medzi nimi nie je väčší ako týždeň, za smerodajný termín sa berie ten podľa poslednej menštruácie.

Ako vypočítam termín pôrodu po IVF?

Tehotenská kalkulačka vypočítava termín pôrodu na rovnakom princípe, nelíši sa od prirodzeného počatia.

Aký je výpočet termínu pôrodu pri viacpočetných tehotenstvách?

V prípade viacpočetných tehotenstiev sa bábätká považujú za donosené už v 38. týždni. Preto od vypočítaného dátumu termínu pôrodu odčítajte 2 týždne.

…a aká je vaša skúsenosť?

Porodili ste vaše dieťa / deti v termíne, predčasne, alebo ste ich “prenášali”? Na ktorú metódu nedáte dopustiť a rozumeli ste ihneď údajom v tehotenskej knižke? Viaže sa vám k nej aj úsmevná príhoda? Napíšte nám ju.